บริการรถแห่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เข้าถึงทุกพื้นที่ในราคามิตรภาพ
บริการดี เครื่องดีมีมาตรฐาน เพื่อโอกาสก้าวหน้าธุรกิจของท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 085-945-2935 , 095-659-7955
-  รถแห่ป้ายวันละ 4 ชั่วโมง
   เช้าช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น.
   บ่ายช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น.
   (ลูกค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาวิ่งได้)
-  รถแห่ป้ายวันละ 6 ชั่วโมง
   เช้าช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.
   บ่ายช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น.
   (ลูกค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาวิ่งได้)
 
             
      ** เส้นทางการเดินรถ
 
 
   
 
         
     
        ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ริมทาง เข้าถึงทุกพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลขอนแก่น
และต่างจังหวัด เพิ่มเป้าหมายทางการตลาดของท่านได้ชัดเจน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 085-945-2935 , 095-659-7955
-  ป้ายขนาด 60x80 cm - -
-  ป้ายขนาด 120x240 cm
-  SIze Order
   (ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดและพิกัดได้)
-  
   
   
   
 
             
      ** เส้นทางการติดป้าย
 
 
   
 
         
     
 

      รับออกแบบ ติดตั้งตู้ไฟและอักษรโลหะทุกประเภท เช่น ป้ายตู้ไฟอลูมิเนียม ป้ายตู้ไฟอคริลิค
ป้ายตู้ไฟเหล็ก ป้ายตู้ไฟไวนิลโปร่งแสง ป้ายตู้ไฟติดบนอาคาร ป้ายตู้ไฟแบบล้อเลื่อน อักษรโลหะ
แผ่นซิงค์ สแตนเลส สแตนเลส อคริลิค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :085-945-2935, 095-659-7955

-  ป้าย ขนาด 120x80 cm
-  ป้าย ขนาด 120x100 cm
   (ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดของป้ายได้)
   
 
             
 
   
 
         
     
        รับออกแบบ ติดตั้งธงญี่ปุ่นและสแตนดี้ทุกประเภท อาทิ แบบพับสามเหลี่ยม
แบบขาตั้ง แบบไดคัท พิมพ์ที่ความละเอียด 1440 dpi สีสันสวยงาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 085-945-2935, 095-659-7955
-  ป้ายธงญี่ปุ่น ขนาด 60x160 cm
-  ป้ายธงญี่ปุ่น ขนาด 80x180 cm
-  สแตนดี้
   (ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดของป้ายได้)