---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ออกบูธ AP แอสปาย อุดรธานี ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป ลาว
    AP แอสปาย อุดรธาน