---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559 (วิดีโอ) 3
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559 (วิดีโอ) 2
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559 (วิดีโอ) 1
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559 (วิดีโอ) 3
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559 (วิดีโอ) 2
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559 (วิดีโอ) 1
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขบวนรถแห่ป้ายโฆษณางาน ONE STOP SHOPPING EXPO @ KHONKAEN 2559
    ยกกรุงเทพฯ มาไว้ที่ขอนแก่น 12-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   ติดตั้งป้ายโฆษณา ทรู ข้างรถสองแถว จ.สกลนคร 59
    สื่อโฆษณา ทรู ข้างรถสองแถว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   ติดตั้งป้ายโฆษณา ทรู ข้างรถสองแถว จ.นครพนม
   สื่อโฆษณา ทรู ข้างรถสองแถว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   ติดตั้งป้ายโฆษณาข้างรถสามล้อ
   สื่อโฆษณา ทรู ข้างรถสามล้อ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   ติดตั้งป้ายโฆษณา ทรู ข้างรถสองแถว
   สื่อโฆษณา ทรู ข้างรถสองแถว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ ทรู FTTx
   รถแห่เสื้อประชาสัมพันธ์ ทรู FTTx อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   งานทรู โนอาร์ แบนเนอร์รถแห่ ที่บึงกาฬ
   ประชาสัมพันธ์ ทรูสมาร์ท 3.5 ที่บึงกาฬ
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   งานทรู โนอาร์ แบนเนอร์รถแห่ ที่บึงกาฬ
   ประชาสัมพันธ์ ทรูสมาร์ท 3.5 ที่บึงกาฬ
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย True FTTx ที่ อ.นาแก
   ทรู ซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ "อินเตอร์เน็ตความเร็วแสง แรงอย่างมั่นใจ กับเน็ตบ้านยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย / ป้ายริมทาง True FTTx ที่ อ.พล จ.ขอนแก่น
   รถแห่ป้าย / ป้ายริมทาง ประชาสัมพันธ์ทรู FTTx
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย ทรูสมาร์ท 3.5 จ.นครพนม
   ประชาสัมพันธ์ ทรูสมาร์ท 3.5 ที่ จ.นครพนม
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย ทรูสมาร์ท 3.5 จ.หนองบัวลำภู
   ประชาสัมพันธ์ ทรูสมาร์ท 3.5 ที่ จ.หนองบัวลำภู
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย True smart 3.5" นำเครื่องเก่า 2G แลกเครื่องใหม่ 3G
    รถแห่ป้าย True smart 3.5" นำเครื่องเก่า 2G แลกเครื่องใหม่ 3G จังหวัดเลย
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ทรูวิชั่น
   รถแห่ประชาสัมพันธ์ทรูวิชั่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย true vision gold platinum
   รถแห่ป้าย true vision gold platinum จ.ขอนแก่น
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   รถแห่ป้าย True smart 3.5" นำเครื่องเก่า 2G แลกเครื่องใหม่
   รถแห่ป้าย True smart 3.5" นำเครื่องเก่า 2G แลกเครื่องใหม่ 3G จังหวัดเลย
   
 
   
 
         
     
        บริการรถแห่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เข้าถึงทุกพื้นที่ในราคามิตรภาพ
บริการดี เครื่องดีมีมาตรฐาน เพื่อโอกาสก้าวหน้าธุรกิจของท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 085-945-2935 , 085-111-3322,
095-659-7955
-  รถแห่ป้ายวันละ 4 ชั่วโมง
   เช้าช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น.
   บ่ายช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น.
   (ลูกค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาวิ่งได้)
-  รถแห่ป้ายวันละ 6 ชั่วโมง
   เช้าช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.
   บ่ายช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น.
   (ลูกค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาวิ่งได้)
 
             
      ** เส้นทางการเดินรถ
 
 
   
 
         
     
        ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้างรถสองแถว เข้าถึงทุกพื้นที่กลุมลูกค้า
เพิ่มเป้าหมายทางการตลาดของท่านได้ชัดเจน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 085-945-2935 , 085-111-3322,
095-659-7955
-  ป้ายขนาด 300x30 cm

-  SIze Order
   (ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดและพิกัดได้)
-  
   
   
   
 
             
      ** เส้นทางการเดินรถ