---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   ป้ายกล่องไฟ "ร้านหมอมือถือ"
   เปลี่ยนป้ายกล่องไฟร้านหมอมือถือ ถนนรื่นรมย์
   
 
   
 
         
     
        ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้างรถสองแถว เข้าถึงทุกพื้นที่กลุมลูกค้า
เพิ่มเป้าหมายทางการตลาดของท่านได้ชัดเจน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 085-945-2935 , 085-111-3322,
095-659-7955
-  ป้ายขนาด 300x30 cm

-  SIze Order
   (ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดและพิกัดได้)
-  
   
   
   
 
             
  ** เส้นทางการติดตั้งป้าย