ติดตั้งป้ายริมทาง ไมค์ ภิรมย์พร อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์